Hormon proti Muller

Hormon anti-Müller poskytuje diferenciaci pohlaví v embryu a podílí se také na spermatogenezi a zrání folikulů. Slouží jako indikátor funkce pohlavních žláz a používá se ke zjištění příčiny porušení genderové diferenciace, mužské a ženské neplodnosti, jakož i při diagnostice některých nádorů..

AMG, Mullerova inhibiční látka.

Synonyma anglicky

Anti-Müllerian hormon, AMH, Müllerianův inhibiční faktor, MIF, Müllerian-inhibující hormon, MIH, Müllerian-inhibující látka, MIS.

Ng / ml (nanogramy na mililitr).

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Nejezte 12 hodin před studií.
 • Vyloučte příjem estrogenu a androgenů do 48 hodin před studií.
 • Před analýzou nekuřte 30 minut.

Přehled studie

Anti-Müllerův hormon (AMH) je normálně syntetizován pouze testikulárními Sertoliho buňkami (jak během embryonálního vývoje, tak po narození) a granulárními ovariálními buňkami (pouze po narození). Svůj název získal díky jedinečné vlastnosti, která brání vývoji ženských genitálních struktur z bakterií, zvaných Muellerův kanál. Přestože pohlaví dítěte je určováno v době početí, až do 6. týdne těhotenství má plod nediferencované pohlavní gonády a základy vnitřních reprodukčních struktur obou pohlaví: mezonefritický kanál (Wolfov) a paramesonefritický kanál (Mueller). Zpočátku se plod vyvíjí podle ženského typu. Současně Muellerův kanál stimuluje vývoj dělohy, vejcovodů a horní části vagíny a buňky vlnovodů jsou zničeny. A naopak, v přítomnosti potlačujících faktorů prochází Muellerův kanál destrukcí a Wolfov způsobuje vznik epididymis, vas deferens a semenných váčků - takže vývoj reprodukčního systému probíhá podle mužského typu. Jedním z těchto faktorů je v důsledku anatomického tvarování mužského pohlaví dítěte hormon anti-Muller. Je produkován Sertoliho buňkami varlat od asi 7. týdne embryonálního vývoje. Jeho hlavní funkcí je potlačení tvorby ženských genitálních struktur z Mullerova kanálu. Pokud se mutace v genu anti-Muller hormonu nebo mutace v jeho receptorovém genu vyskytnou v samčím geneticky samčím plodu, pokračuje vývoj Mullerova kanálu a spolu s vnitřními samčími reprodukčními strukturami se vytvářejí samičí reprodukční struktury (děloha, vejcovody nebo děložní hrdlo). Současně se u dítěte normálně vyvinuly varlata, vnitřní mužské genitální struktury (varlata, slepá střeva a semenné váčky) a vnější mužské pohlavní orgány, pohlaví při narození je definováno jako mužské pohlaví a nelze předpokládat vývojovou anomálii.

Další důležitou funkcí AMH je snížení varlat z břicha do šourku. S odchylkou AMG je sníženo snížení varlat. Zpožděné snížení varlat (kryptorchidismus) je nejčastější patologií urogenitálního systému u chlapců, vyskytuje se u 30% předčasně narozených dětí a 5% u plně narozených dětí. Zpravidla dochází ke snížení varlat spontánně do 3. měsíce života. Pokud k tomu nedojde do 6 měsíců, provede se operace k přesunu varlat z dutiny břicha nebo tříselného kanálu do šourku (orchidopexie). Většina pacientů s nedostatkem nebo necitlivostí na AMH má kryptorchidismus, takže je jim předepsána taková operace. Během orchidopexie se často objevují další vnitřní ženské reprodukční struktury a navrhuje se přetrvávající Müllerův syndrom. Kromě anatomických defektů, které zvyšují pravděpodobnost tříslové kýly u dětí, je tento syndrom spojen s neplodností.

Lékaři pozorující chlapce s kryptorchismem čelí určitým obtížím. Taková patologie může nastat jak v porušení sestupu varlat, tak v jejich nepřítomnosti. Tyto odchylky mají zcela odlišnou prognózu a léčbu, proto je nutná jejich správná diferenciální diagnostika. Ultrazvuk může detekovat testikulární tkáň v dutině břicha nebo tříselného kanálu pouze v 70-80% případů, zatímco AMH je specifický (98%) a citlivý (91%) indikátor přítomnosti testikulární tkáně. Pozitivní test na AMG u chlapce ukazuje na porušení spouštění varlat, které může být napraveno chirurgickým zákrokem. Absence AMH vám umožňuje diagnostikovat anarchii (vrozená oboustranná absence varlat), u které není operace indikována. V tomto ohledu lze měření AMG použít pro diferenciální diagnostiku kryptorchidismu.

Koncentrace AMH se v průběhu života významně liší. Hladina AMH u chlapce je nízká při narození, ale významně se zvyšuje o 6 měsíců. V dětství a dospívání AMH postupně klesá a dosahuje nejnižší hodnoty v dospělosti. Na rozdíl od novorozených chlapců je hladina AMH u kojenců obvykle velmi nízká (není stanovena) a zůstává tak v dětství a dospívání. Během puberty u dívek mírně stoupá a během dospělosti odpovídá tomu u dospělých mužů. Hladiny AMH po menopauze nejsou normálně stanoveny. Koncentrace AMH u chlapců a dívek v období novorozence a raného dětství se tedy významně liší, proto lze AMH použít k diagnostice syndromů poruch diferenciace pohlaví. Pokud má dítě vnější sexuální struktury, které mají jak ženské, tak mužské příznaky, AMH v kombinaci s některými dalšími ukazateli umožňuje nejen určit skutečné pohlaví, ale také zjistit příčinu porušení genderové diferenciace. Například izolovaná dysfunkce Leydigových buněk produkujících testosteron je doprovázena nedostatečným vývojem vnějších mužských pohlavních orgánů, zatímco koncentrace AMH syntetizovaná Sertoliho buňkami zůstává normální. Naopak nedostatečný vývoj vnějších mužských pohlavních orgánů, který je důsledkem nedostatečného vývoje varlat, doprovázený ztrátou jak Sertoliho buněk, tak Leydigových buněk, je charakterizován nízkou hodnotou AMG. U novorozených dívek je hladina AMH velmi nízká (není stanovena). V tomto ohledu lze analýzu AMG použít k diagnostice porušení genderové diferenciace a ke zjištění jejích příčin.

Přestože je hlavní funkce AMG realizována během vývoje embrya, tento hormon plní řadu úkolů i po narození. V těle dospělého muže se podílí na regulaci syntézy androgenů. Hladina sérového AMH u mužů s neobstrukční azoospermií (nedostatek spermatu v ejakulátu kvůli jejich narušené tvorbě) je o 50% nižší než u pacientů s obstrukční azoospermií (absence spermatu v ejakulátu kvůli obstrukci vas deferens). Tento laboratorní indikátor je ještě přesnější metodou diferenciální diagnostiky dvou variant azoospermie než tradičně používaná analýza hormonu stimulujícího folikuly (FSH), proto lze AMG použít k identifikaci příčin mužské neplodnosti.

V ženském těle se AMH podílí na zrání folikulů a jejich výběru na ovulaci. Je syntetizován granulárními buňkami rostoucích folikulů, inhibuje růst sousedních pravěkých folikulů a také snižuje citlivost rostoucích folikulů na působení FSH. To vše přispívá ke konečnému zrání a ovulaci jednoho folikulu každý měsíc. Protože syntéza AMG je prováděna pěstováním folikulů, jejich počet se odhaduje na základě její koncentrace. Na druhé straně počet rostoucích folikulů odráží počet klidových pravěkých folikulů, které se nazývají funkční rezervou vaječníků. Tato rezerva klesá s věkem i ve stavech doprovázených předčasnou menopauzou (například s chemoterapií). Vyhodnocení funkční rezervy pomocí AMG vám umožní odpovědět na mnoho otázek. Poměrně často moderní žena úmyslně oddaluje narození dítěte. Navíc bylo prokázáno, že pravděpodobnost početí prvního dítěte do 1 roku u ženy starší 31 let je ve srovnání s mladšími ženami snížena šestkrát. Do roku 41 vedou kvantitativní a kvalitativní změny folikulů v naprosté většině případů k tzv. Přirozené neplodnosti a vyskytují se mnohem dříve než menopauza. Posouzení funkční rezervy vaječníků nám tedy umožňuje určit přibližný věk menopauzy a neplodnosti (neplodnosti), což mohou mladé ženy vzít v úvahu při plánování těhotenství. Nízká hladina AMH naznačuje nástup menopauzy v příštích 5 letech. Výhodou testu AMH je to, že koncentrace tohoto hormonu se během menstruačního cyklu významně nemění, a také zůstává z jednoho cyklu do druhého konstantní..

Vyhodnocení funkční rezervy vaječníků pomocí AMG se provádí také při výběru a přípravě pacientů na programy oplodnění in vitro pro léčbu ženské neplodnosti. Pacientky s nedostatečnou funkční rezervou vaječníků a sníženou AMH reagují horší na stimulaci ovulace a jejich těhotenství se vyskytuje méně často. AMH se naproti tomu používá k posouzení rizika nadměrné stimulace ovulace. Je to nejen doprovázeno nepohodlí v břiše a produkcí většího počtu vadných vajec, ale může to vést i k život ohrožujícímu stavu - ovariální hyperstimulační syndrom. AMH umožňuje identifikaci pacientů s vysokým rizikem nadměrné stimulace ovulace, což je nezbytné pro další výběr optimálního léčebného režimu pro neplodnost.

AMH je marker nádorů vaječníků pocházejících z granulárních buněk (nádory granulózních buněk). Představují asi 3% ovariálních novotvarů. Častěji se u žen u pre- a postmenopauzálních žen pozoruje tzv. Dospělá verze nádoru (průměrný věk, ve kterém je nádor diagnostikován, je 51 let). Současně se zvýšenou produkcí AMH se významně zvyšuje množství estrogenu, což vede k hyperplázii endometria, která se projevuje menstruačními nepravidelnostmi v období před menopauzou. U žen po menopauze se hyperestrogenismus nejčastěji projevuje krvácením z dělohy nebo adenokarcinomem endometria. U mužů je nadbytek estrogenu doprovázen gynekomastií. Mezi další vzácné hormonálně aktivní nádory vaječníků patří nádory ze Sertoliho buněk. V obou případech bude hladina AMH významně zvýšena..

Opakované testy na AMH lze použít ve fázi monitorování léčby nádorů.

Na co se studie používá??

 • Pro diferenciální diagnostiku příčin kryptorchidismu: zpožděné snížení varlat nebo anarchie (stejně jako přetrvávající Muellerův duktální syndrom).
 • Diagnostikovat porušení genderové diferenciace a identifikovat její příčiny.
 • Pro diagnózu nestrukturální azoospermie jako příčiny mužské neplodnosti.
 • Posoudit funkční rezervu vaječníků pro plánování těhotenství a předpovídání nástupu menopauzy.
 • Identifikace skupin pacientů s nedostatečnou nebo nadměrnou reakcí na stimulaci ovulace během oplodnění in vitro a korekcí léčby ženské neplodnosti.
 • Pro diagnostiku nádorů granulózních buněk vaječníků a varlat a kontrolu jejich léčby, jakož i pro diagnostiku nádorů z Sertoliho buněk.

Když je naplánována studie?

 • S kryptorchidismem - nepřítomnost varlat v šourku novorozeného chlapce.
 • Pokud novorozenec má vnější genitální struktury, které mají jak ženské, tak mužské příznaky.
 • V diferenciální diagnostice obstrukční a neblokující azoospermie.
 • Když se předpovídá věk nástupu neplodnosti a menopauzy.
 • Při výběru skupin pacientů: a) s nedostatečnou odpovědí na stimulaci ovulace a nepříznivou prognózou těhotenství; b) s nadměrnou reakcí na stimulaci ovulace a nepříznivou prognózou vývoje ovariálního hyperstimulačního syndromu.
 • S příznaky hyperestrogenismu u žen (děložní krvácení) a u mužů (gynekomastie).

Co znamenají výsledky??

Podlaha

Věk (roky) / Tannerova fáze

Referenční hodnoty, ng / ml

AMG (Mercedes)

Pokud jdete do salonu autorizovaného prodejce Mercedes v Moskvě, pak spolu s hlavní sestavou mnoha hatchbacků, sedanů a SUV uvidíte sestavu AMG. Ceny jsou zde, musím říci, docela vysoké. Pokud tedy v současné době „nejlevnější“ SUV třídy G - již jsme psali na Vodi.su, že se jim také říká „heliks“ - stojí asi 6,7 milionu rublů, pak model Mercedes-AMG G 65 bude stát celkem 21 milionů rublů.

Proč je tak velký cenový rozdíl? A jak to souvisí s předponou „AMG“ v názvu? Pokusíme se na tuto otázku dát srozumitelnou odpověď..

Divize Mercedes-AMG

Tato jednotka byla vytvořena již v roce 1967 a jejím hlavním úkolem bylo vyladit sériová auta pro použití pro sportovní účely. Připomínáme, že pojem „ladění“ v Německu a na Západě má obecně úplně jiný význam - nejedná se o změnu v exteriéru, ale o zlepšení technických vlastností..

Na základě toho je zřejmé, proč je takový rozdíl v ceně mezi dvěma modely Gelendvagen.

Stačí se podívat na vlastnosti motoru:

 • Mercedes G 350 d pro 6,7 milionu rublů je vybaven třílitrovým šestiválcovým dieselovým motorem o výkonu 245 koní;
 • na modelu je Mercedes-AMG G 65 vybaven 6-litrovou jednotkou s 12 válci, jejíž výkon dosahuje až 630 koní. - Proto je považován za jeden z nejsilnějších SUV na světě s pohonem všech kol..

I když se podíváme na ceny skromnějších tříd automobilů Mercedes, například sedanů třídy C, uvidíme tam podobnou situaci. Nejlevnější model S-180 tedy stojí 2,1 milionu. S-200 s pohonem všech kol 4Matic bude stát 2 480 000 rublů. No, za vyladěná auta budete muset platit výrazně vyšší částky:

 • AMG C 43 4Matic - 3,6 milionu;
 • Mercedes-AMG C 63 - 4,6 milionu;
 • AMG C 63 S - 5 120 000 rublů.

Rozdíl v motorech je také patrný. Poslední model na seznamu tlačí 510 koní se čtyřlitrovým motorem. Mercedes C 180 - pouze 150.

Zpočátku byly takové pokročilé vozy určeny k účasti na motoristickém sportu: závodní 24 hodinové lázně, Grand Prix v Nurburgringu, FIA GT, Le Mans. Kromě toho dodává Mercedes-AMG svá auta jako bezpečnostní a zdravotnická auta pro závodní okruhy Formule 1.

Bohatým lidem se přirozeně líbily takové výkonné vozy a oni je s potěšením začali kupovat za tak nesmírné ceny. Takže Mercedes CLK GTR, který šel do továrny AMG v Affalterbachu, vstoupil do Guinessovy knihy rekordů jako nejdražší výrobní vůz. Nahrávka byla provedena v roce 2000 a auto v té době stálo o něco více než 1,5 milionu amerických dolarů. Byly vybaveny 6,9-litrovým motorem o výkonu 612 koní. Auto zrychlilo na stovky za 3,8 sekundy a maximální rychlost dosáhla 310 km / h.

Je jasné, že ladění není jen o motorech. Divize AMG se zabývá také dalším vývojem:

 • značkové dvouspojkové automatické převodovky;
 • litá kola;
 • ultralehké slitiny na bázi hliníku a hořčíku;
 • prvky interiéru a exteriéru.

Takové vynikající vlastnosti je možné dosáhnout přilákáním nejlepších inženýrů, kteří dokáží najít zcela nová řešení. Například díky vývoji hlavy válců zvláštního tvaru bylo možné instalovat takové výkonné motory pro 8-12 válců na automobily.

Zvláštností práce jednotky je to, že motory jsou sestavovány ručně a na principu „Jedna osoba - jeden motor“. Souhlasíte s tím, že zaměstnanci společnosti vyžadují k dokončení této práce nejvyšší stupeň profesionality..

Společnost zaměstnává přibližně 1200 zaměstnanců, kteří ročně vybírají až 20 tisíc prémiových vozů. Pokud tedy hledáte opravdu slušná a spolehlivá auta, věnujte pozornost Mercedes-Benz-AMG.

Anti-Muller hormon: normální, zvýšený, snížený

Hormon anti-Muller hraje obrovskou roli ve vývoji reprodukčního systému a implementaci plodné funkce u mužů i žen.

 • U mužů je produkován Sertoliho buňkami a je zodpovědný za reverzní vývoj embryonálních mullerů.
 • U žen je produkován granulózními buňkami, které obklopují oocyt v ovariálním folikulu a je indikátorem plodnosti..
 • U mužů začíná těžba proti mulčování vznikat v děloze.

Mullerovy vývody - embryonální útvar, který slouží jako předchůdce dělohy, trubic a vagíny u žen.

U mužů tyto struktury procházejí opačným vývojem pod vlivem inhibiční látky Mueller, jejíž koncentrace v prepubertálním období u chlapců je extrémně vysoká.

Pokud k tomu nedojde, rozvíjí se kryptorchidismus, forma tříslovných kýly, je narušena spermatogeneze, což může vést k neplodnosti.

Jak se produkce androgenních hormonů zvyšuje během puberty, hladina antimullerového hormonu u mužů klesá.

V dospělosti zůstává obsah této látky v krvi u mužů nízký.

U žen se před pubertou produkuje pouze malé množství inhibiční látky..

V reprodukčním věku se jeho produkce prudce zvyšuje. Hormon anti-Muller je produkován aktivními folikuly, připravenými k ovulaci, proto je obsah tohoto hormonu indikátorem plodnosti.

Kromě aktivních folikulů jsou granulosové buňky obsaženy v membráně vaječníkových cyst a ve složení granulárních nádorů, proto zvýšení hladiny nad referenční hodnoty neznamená vysokou úroveň plodnosti, ale spíše vážnou patologii.

Indikace krevního testu na obsah anti-Muller hormonu

Ženám je předepsána analýza pro stanovení hormonu anti-Muller:

 • s neplodností nejasné geneze k určení taktiky léčby;
 • zjistit příčiny poruch během IVF;
 • se zvýšenou hladinou hormonu stimulujícího folikuly;
 • pokud existuje podezření na nádorové nebo polycystické onemocnění vaječníků.

U mužů tato analýza umožňuje určit předčasnou pubertu nebo její zpoždění.

Kdy brát anti-muller hormon?

Ženy ve fertilním věku provádějí krevní test na obsah anti-Mullerova hormonu 3. den ovulačního cyklu. Kromě toho existuje řada faktorů, které je třeba zvážit..

Úroveň produkce inhibiční látky významně ovlivňuje nejen fáze menstruačního cyklu, ale také emoční šoky, fyzická námaha a exacerbace chronických onemocnění, infekcí, včetně akutních respiračních infekcí a akutních virových infekcí dýchacích cest..

Krevní test na obsah inhibiční látky Mueller se tedy provádí na pozadí úplného somatického zdraví nebo remise chronických onemocnění, 2 až 3 dny před zákrokem, který vylučuje zvýšenou fyzickou aktivitu a emoční otřesy..

Anti-Muller Hormone - Norm AMG (referenční hodnoty)

Referenční hodnoty obsahu anti-Muller hormonu v lidské krvi závisí na pohlaví a věku. Například obsah tohoto hormonu v krvi 3,0 ng / ml u chlapce je považován za snížený, zatímco u žen v plodném věku je to normou..

U dívek je před pubertou norma od 0,16 ng / ml do 8,9 ng / ml. Po dosažení gestačního věku se produkce hormonů zvyšuje a obvykle se pohybuje od 1 ng / ml do 2,5 ng / ml. A konečně, s nástupem menopauzy, hladina inhibiční látky prudce klesá a nemusí být stanovena vůbec.

Obsah tohoto hormonu u žen v menopauze pod 0,16 ng / ml je považován za normu.

U chlapců a mládeže, kteří nedosáhli puberty, může být hladina anti-Mullerova hormonu velmi vysoká, až do 159,8 ng / ml, spodní prahová hodnota je 3,8 ng / ml. U mužů a žen se obsah hormonů snižuje a obvykle se pohybuje od 0,5 ng / ml do 6,0 ng / ml.

Anti-Muller Hormone - Co říká AMG zvýšení?

U žen se obsah antimullerového hormonu v krvi zvyšuje v podmínkách doprovázených zvýšením aktivity granulózních buněk ovariálních folikulů nebo zvýšením jejich počtu:

 • nádory zahrnující buňky granulózy vaječníků;
 • normogonadotropní anovulační neplodnost (nedostatek ovulace s normální strukturou pohlavních orgánů);
 • polycystický vaječník;
 • anti-gonadotropní terapie.

U mužů může zvýšení AMH doprovázet:

 • bilaterální kryptorchismus;
 • zpožděný sexuální vývoj.

Když je hladina anti-Muller hormonu snížena?

U žen může pokles hladin AMH znamenat snížení počtu aktivních folikulů nebo selhání vaječníků. K tomu dochází, když:

 • snížení ovariální rezervy;
 • nástup menopauzy;
 • vývoj genitálií;
 • v pozdním reprodukčním věku s obezitou.

Je třeba mít na paměti, že v tomto případě je hladina AMH pouze indikátorem patologického procesu, nikoli jeho příčinou. Proto se snížením tohoto ukazatele musíte hledat skutečnou příčinu nemoci a nikoli způsoby, jak ji zvýšit. Samotné zvýšení hladiny hormonů nepomůže eliminovat nežádoucí účinky..

U mužů a chlapců jsou hladiny AMH sníženy:

 • Anorchismus
 • předčasný sexuální vývoj.

Anti-Muller hormon - norma u žen podle věku pro eko, početí v tabulce

Mluvíme o hormonu proti mulleru, o tom, co to ukazuje a proč je to nutné, jaká je norma pro ženy podle věku. Podle sociálních a statistických studií v roce 2017 byl průměrný věk narození prvního dítěte mezi ruskými ženami 27,5 let. Trend porodu v pozdějším věku je způsoben finančními a psychologickými aspekty. Páry začínají děti plánovat na dlouhou dobu, snaží se získat finanční nezávislost a nezávislost.

Je třeba mít na paměti, že po 31 letech se pravděpodobnost těhotenství u ženy postupně snižuje.

Za účelem stanovení zásob zbývajících klidových folikulů, které jsou stále schopné oplodnění, se provádí studie antimullerového hormonu. Výhodou analýzy je konstantní hormon, který nezávisí na fázi menstruačního cyklu.

Náklady na výzkum pro soukromé laboratoře začínají od 850 do 1200 rublů. Používá se imunologická metoda, po které následuje detekce v ultrafialovém světle. Čekání na výsledky může trvat až 7 dní.

Co ovlivňuje hormon proti mulčování u žen?

Budoucí pohlaví dítěte je určováno v době početí a závisí na kombinaci chromozomů: XX nebo XY. Až do šestého týdne nitroděložního vývoje se u dítěte vyvíjí nediferencované sexuální struktury obou pohlaví a kladou se vlčí a Müllerovy kanály. Ongeneze dítěte jakéhokoli pohlaví se zpočátku odehrává podle ženského typu: vyvíjí se děloha s přívěsky a vlčí dýmka je zničena.

Dojde-li k účinku potlačujících faktorů, atrofie Muellerova kanálu a semenné váčky a vazy se deferens z buněk vlnovodu.

Běžná zkratka pro anti-MU hormon je AMH. Tato proteinová látka je produkována podporováním buněk ve stočených tubulech varlat v embryonálním stadiu vývoje od sedmého týdne. U žen je po narození syntetizován granulárními buňkami zrajících folikulů..

Jedinečnou vlastností hormonu je zasahovat do tvorby ženských vnitřních orgánů z Muellerova kanálu. Avšak i po narození se AMH u žen účastní procesu konečného zrání folikulů a jejich výběru pro další ovulaci.

Co ukazuje anti-muller hormon?

Úroveň AMH určuje počet rostoucích folikulů, podle kterých lze odhadnout zbývající rezervu klidových vajec. Studie umožní lékaři určit přibližný věk menopauzy u žen.

Stanovení ovariální rezervy je nezbytné při přípravě ženy na oplodnění in vitro (IVF). Bylo zjištěno, že u pacientů s nízkým antimullerovým hormonem dochází k těhotenství s umělou inseminací mnohem méně často..

Před IVF je stimulován ovulační proces, v důsledku čehož dochází ke zvýšené produkci vajec, včetně vajec nižších. Existují případy, kdy byl stav doprovázen negativními důsledky pro zdraví ženy. Aby bylo možné posoudit riziko ovariálního hyperstimulačního syndromu, je předběžně stanovena AMG..

Hormon je navíc nádorovým markerem nádorů ve vaječnících. Průměrný věk vzniku nádoru u žen je 51 let.

Detekce zvýšeného antimullerového hormonu se provádí s komplexním hodnocením hormonálního stavu pacienta.

Anti-Muller Hormon - při analýze a jak předat?

Lékař, gynekolog nebo genetik může poslat do laboratoře k analýze AMG. Indikace studie:

 • potřeba posoudit funkční rezervu vaječníků;
 • diferenciální diagnostika nádorových onemocnění, polycystických poruch vaječníků a intersexu;
 • IVF příprava.

Abyste získali co nejpřesnější výsledky, musíte znát pravidla přípravy na sběr biomateriálů:

 • nejméně 12 hodin po posledním jídle;
 • Nekuřte tři hodiny před návštěvou laboratoře;
 • alkohol je vyloučen dva dny před studií;
 • pohlavní styk je vyloučen denně;
 • užívání perorálních antikoncepčních prostředků a hormonálních léků je zpožděno o 2 dny;
 • nedostatek fyzického nebo emočního stresu za 2 hodiny.

Důležité: fáze menstruačního cyklu pro analýzu AMH nezáleží. Protože se však AMG podává spolu s hormonem stimulujícím folikuly, doporučuje se provádět testy od pátého do sedmého dne cyklu (někdy od třetího do pátého).

Tabulka standardu anti-muller hormonu u žen podle věku

Obsah AMH v krvi se v průběhu života mění. U novorozených chlapců je tedy pozorována minimální koncentrace, poté se zvyšuje obsah hormonů. To je nezbytné pro správné provedení procesu spouštění varlat do šourku z břicha. Počínaje dospíváním se AMH významně snižuje..

U novorozených dívek není stanovení hladiny AMH kvůli extrémně malé velikosti možné. V pubertě je zaznamenáno zvýšení hormonu a po menopauze opět dosáhne svých minimálních hodnot.

Následuje tabulka normy AMG u žen podle věku, která se používá k dešifrování výsledků studie o hormonálním stavu..

Věk vyšetřené ženyNormální AMG, ng / ml
18 až 25 let0,95 - 13,4
25 až 30 let0,15 - 7,4
Asi 30 až 35 let0,05 - 7,45
35 až 40 let0,03 - 7,2
40 až 45 let0 - 3,3
Více než 45 let0 - 1,1

Je třeba poznamenat, že snížení hodnoty indikátoru na 1 ng / ml znamená malou rezervu vaječníků u ženy. Norma anti-Mullerova hormonu u žen počíná počínaje 1,2 ng / ml a vyšší.

Stimulujte ovulaci před IVF nebo použijte donorový materiál?

Je nutné přesně znát hladinu anti-Mullerova hormonu. Minimální norma AMG pro IVF je v rozmezí od 1 do 2,5 ng / ml.

Co to znamená, pokud je anti-muller hormon u žen zvýšený?

Pokud je hormon pacienta na horní hranici normálu, je učiněn závěr o velké rezervě vaječníků. Počátek menopauzy a neplodnosti v příštích několika letech se nestane.

Pokud se však antimullerový hormon zvýší na více než přijatelných hodnot, pak pacient potřebuje další diagnostiku. Podobný stav indikuje 2 hlavní patologie.

Stein-Leventhalův syndrom (polycystický vaječník), u kterého dochází k narušení normálního fungování vaječníků. Žena zcela postrádá ovulaci nebo se nevyskytuje pravidelně. V kombinaci s tím dochází k nárůstu ženských a mužských pohlavních hormonů.

U pacientů s polycystickým onemocněním je riziko vzniku rakoviny, diabetes mellitus a kardiovaskulárních patologií více ohroženo. Podle moderního výzkumu mají ženy s polycystickými infekcemi pravděpodobnost potratu nebo předčasného porodu.

Pokud lékař správně vybere léčebné metody a pacient striktně dodržuje všechny požadavky, ukáže se, že úspěšně otěhotní a porodí zdravé dítě..

Na základě skutečnosti, že AMG je nádorový marker, může jeho nárůst naznačovat vývoj maligních nádorů nebo metastáz. Více než 70% všech nádorů vaječníků je primárních. Sekundární nádory jsou pozorovány při šíření metastáz z mléčných žláz, žaludku nebo tlustého střeva.

Podle statistik je ročně registrováno 220 tisíc nových případů rakoviny vaječníků, z nichž polovina je smrtelná. Smutná statistika je způsobena skutečností, že patologie je detekována v pozdějších stádiích, kdy známé způsoby léčby již nejsou dostatečně účinné..

V prvních fázích nádor nezpůsobuje ženě nepohodlí, nemoc pokračuje bez výrazných klinických příznaků. První známky malignity jsou podobné zánětu vaječníků.

Léčba - chemoterapie a chirurgický zákrok k odstranění nebo resekci vaječníku. Na základě skutečnosti, že nemoc často postihuje ženy v reprodukčním věku, povede odstranění vaječníků k jejich neplodnosti.

Pokud je snížen hormon proti mulleru

Je těhotenství možné s nízkým množstvím dotčeného hormonu? Ano, existuje šance na těhotenství. Hormon anti-Muller je snížen proti nízké funkční rezervě vaječníků, ale není stoprocentně důkazem jeho dysfunkce.

Je třeba mít na paměti, že po začátku menopauzy se dotyčný indikátor rovná minimálním hodnotám a těhotenství není možné.

Jak přivést ukazatele zpět k normálu?

Pokud byla odchylka AMG způsobena fyzickým nebo emocionálním stresem, pak obnovení těla pacienta umožní, aby se indikátor vrátil k normálním hodnotám.

Nástup předčasné menopauzy je obtížnější léčit. Žena je zpravidla vybrána pro hormonální terapii s cílem zvýšit hladinu ženských pohlavních hormonů.

zjištění

Abych to shrnul, je třeba zdůraznit:

 • velikost hormonu anti-Muller určuje funkční rezervu ženských vaječníků. Jinými slovy, jak dlouho dokáže úspěšně otěhotnět a porodit dítě;
 • minimální norma hladiny anti-Muller hormonu pro IVF je 1 - 2,5 ng / ml;
 • normy indikátoru závisí na věku pacienta;
 • Nedoporučuje se sami upravovat hladinu hormonů. Špatný výběr drog povede k závažnému porušování endokrinního systému;
 • i při nízkých hodnotách AMH může žena úspěšně otěhotnět.

V roce 2014 promovala s vyznamenáním na Vysokém školství federálního státního rozpočtu na Orenburgské státní univerzitě s titulem mikrobiologie. Absolvent postgraduálního studia FSBEI na VŠ v Orenburgu.

V roce 2015 Ústav buněčné a intracelulární symbiózy uralské pobočky Ruské akademie věd absolvoval pokročilé školení v doplňkovém profesním programu „Bakteriologie“.

Laureát all-ruské soutěže o nejlepší vědeckou práci v nominaci "Biologické vědy" v roce 2017.

O analýze AMG

Co je AMG?

Antimüllerův hormon (AMH) je hormon produkovaný ženou od narození po menopauzu, podle jejích ukazatelů lze posoudit, kolik vaječníků zůstává ve vaječnících, které mohou zrát a oplodnit. Postupem času se počet takových buněk snižuje, stejně jako schopnost ženy rodit děti. Hladina AMH v krvi je jedním z nejpřesnějších markerů této schopnosti..

Anti-Mullerův hormon velmi přesně předpovídá nejen šance na přirozené pojetí, ale také úspěch IVF. Testování hladiny AMH je jednou z povinných příprav na umělé oplodnění. Tentýž test úspěšně používají progresivní ženy, které chtějí odložit své mateřství bez negativních důsledků: s tím zjistí, kolik času zbývá na porod dítěte.

Příprava ke studiu

Test AMG lze provést v kterýkoli den cyklu. Při přípravě studie je nutné dodržovat jednoduchá pravidla a předpisy:

Vyhněte se jídlu 2-3 hodiny před analýzou

Můžete pít čistou vodu

Před analýzou nekuřte nejméně 3 hodiny

Vyhněte se stresovým situacím.

Odstraňte těžké cvičení za 3 dny

Pokud užíváte nějaké léky, poraďte se se svým lékařem.

Během nemoci nevykazujte AMH

Nepijte alkohol několik dní před analýzou

Norma AMG u žen

Rozpětí hodnot (referenční intervaly) závisí na metodách a vybavení použitých během zkoušky. Jsou instalovány každou konkrétní laboratoří a mohou se lišit v různých lékařských centrech. Výsledky získané v různých laboratořích a institucích proto nelze vzájemně porovnávat a je vhodné pravidelně měřit hladinu AMH v čase v téže laboratoři..

dodatečně

Jaké další choroby jsou diagnostikovány analýzou AMG??

Hladina AMH v krvi může hodně říci o reprodukčním stavu žen i mužů. Hormon pomocí analýzy antimullerů stanoví:

Schopnost otěhotnět dítě u žen (rezerva vaječníků)

Syndrom polycystických vaječníků

Nádory granulózních buněk a jejich relapsy

Prognóza obnovení reprodukční funkce po chemoterapii při léčbě rakoviny

Zpoždění a předčasná puberta u chlapců

Kryptorchidismus a anarchie u chlapců

Hermafroditismus u dětí

Předpovídání nástupu menopauzy

Jak zkontrolovat vaše
reprodukční zdraví?

Darujte krev na hladinu anti-Muller hormonu, abyste věděli přesně, kolik času zbývá. To lze provést výběrem nejvýhodněji umístěné laboratoře ve vašem městě..

Je důležité to vědět

Další informace o analýze AMG naleznete v našem blogu.

Důležitá informace

Často kladené otázky

Vyšetření je předepsáno pro ženy s podezřením na polycystické (cysty více vaječníků) a maligními nádory. Analýza je také indikována pro menstruační nepravidelnosti. Pokud tedy odborník doporučil podstoupit takovou studii, je lepší se řídit jeho radou.

Je důležité pochopit, že musíte provést analýzu v laboratoři, kde je biomateriál studován ručně. Výsledky získané při automatickém testu jsou na rozdíl od manuálního systému mnohem méně variabilní. Rovněž je třeba mít na paměti, že rozdíl ve výsledcích z laboratoře do laboratoře bude malý, ale může být.

Podrobně o analýze AMG: norma v tabulce podle věku

Pokud po roce normální sexuální aktivity, pokud chcete mít dítě, těhotenství nenastane, potřebujete navštívit lékaře, který zpravidla předepíše příslušnou diagnózu. Hlavní studie před IVF je stanovení hladiny anti-Muller hormonu. Analýza AMG je ukazatelem počtu zdravých vajíček, zralých folikulů.

Co je AMG

Hormon proti Muller je indikátorem schopnosti ženského těla vykonávat reprodukční funkci. AMH se vyrábí ve folikulech. Množství látky není závislé na jiných hormonech, menstruačním cyklu. Hormonální indikátor je konstantní, což umožňuje vypočítat počet zralých vajec.

Nízké AMG u žen s IVF

AMH (látka inhibující Muller) je hlavním markerem, který indikuje stárnutí vaječníků. I při nezměněném ženském cyklu signalizuje snížená hladina AMH nástup vyčerpání vaječníků. Snížené množství AMH naznačuje abnormality v reprodukční funkci, ale iv tomto případě je možné i IVF..

Kdy je nutný hormonální test?

Test AMG vám umožňuje určit rezervu fungování vaječníků. Indikace studie jsou:

 1. Nedostatek početí po dlouhou dobu.
 2. Nepříčinná neplodnost.
 3. IVF s negativním výsledkem.
 4. Zvýšená FSH.
 5. Onemocnění vaječníků (nádory granulózních buněk v orgánech reprodukčního systému, polycystické).
 6. Zpomalené zrání těla.

Antiandrogenní terapie může být také příčinou nízké AMH..

Výzkum před IVF

Pacient je podroben gynekologickému vyšetření, instrumentálním a laboratorním testům. Gynekologické vyšetření se provádí za účelem vizuálního posouzení stavu orgánů reprodukčního systému, vyloučení vrozených a získaných patologií..

Zkoušky mikroflóry se provádějí za účelem stanovení čistoty pochvy. Bakteriologické testy umožňují identifikovat infekční pohlavně přenosná onemocnění. Roztěr pro cytologii z děložního hrdla poskytuje včasnou detekci maligního růstu a prekancerózních stavů.

Příprava na test AMG

Abyste získali co nejpřesnější výsledky, musíte dodržovat tato doporučení:

 • analýza se provádí 3. den menstruačního cyklu;
 • fyzické činnosti je třeba se vyhnout 3 dny před zákrokem;
 • eliminovat stresové situace;
 • den před provedením analýzy nemůžete kouřit, pít alkohol;
 • hodinu před testem je zakázáno pít, pište.

Důležité! Je kontraindikováno provedení testu k určení hladiny AMH v přítomnosti zánětlivých procesů, infekčních chorob.

Moderní metody preimplantační diagnostiky (PGD) umožňují přenášet pouze embrya, která jsou geneticky plná, do děložní dutiny, což umožňuje zvýšit účinnost IVF.

Jaká je analýza na AMG

Krev pro studii je odebrána ze žíly, analýza trvá 2 až 3 minuty až 2 dny. Po odběru krve pomocí speciálního séra stanovte hladinu AMH.

Koncentrace AMH se během života žen i mužů velmi liší.

Faktory snižování hormonů

Snížení rezervy ovariálních funkcí je ovlivněno plodným věkem pacienta, který se vyznačuje změnami v průběhu času. S normální funkcí ženského cyklu lze pozorovat pokles funkce reprodukčního systému. Ukazatel AMG nedosahující 1,0 ng / ml, získaný v laboratorní studii, znamená, že neexistují téměř žádné šance na oplodnění, nevylučující metodu IVF..

Normální AMH u žen a mužů

Výsledný hormon prozkoumejte několik dní. Terapie je předepsána na základě obrázku získaného studiem hladiny AMH. V případě, že je hormonální index pod normálem, dochází k závěru, že reprodukční systém ženy není schopen produkovat zdravá vejce, což by stačilo k provedení IVF. Ukazatele jsou velmi závislé na věku, normální hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Tato tabulka ukazuje normální (referenční) hodnoty AMH pro muže a ženy podle věku. Hodnoty AMG

Co způsobuje nedostatek AMH

Hlavní příčiny nízkých hladin hormonů jsou:

 1. Menopauza. Vyznačuje se ukončením ženského cyklu. Nejsou žádné ovulace, reprodukční systém ztrácí své funkce.
 2. Anorhismus. Mužská patologie, u které existuje vrozené nedostatečné rozvinutí orgánů reprodukčního systému. Nedostatečný rozvoj prostaty je v tomto patologickém stavu také vlastní..
 3. Nízké sazby ovariální rezervy. Počet vajíček schopných oplodnění není produkován kvůli věkovým vlastnostem ženského těla.
 4. Nedostatečný rozvoj pohlavních žláz. U žen a mužů jsou možné patologie. Nejčastěji se jedná o vrozené vady vaječníků, varlata.
 5. Zrychlená puberta. Zrychlený vývoj tělesných systémů, včetně sexuálního, je porušením zrání těla.
 6. Patologické změny v hypofýze. S touto odchylkou dochází ke změnám v orgánech ženského reprodukčního systému, což vede ke snížení luteinizačního hormonu, který zajišťuje fungování reprodukčního systému.

Rovněž obezita je považována za jeden z důvodů nízké hladiny antimullerového hormonu..

Na čem závisí výsledky analýzy

Negativní výsledky AMH vyvolávají řadu faktorů:

 • věk nad 40 let;
 • vaječníky s objemem menším než 3 cm3;
 • ukazatel hladiny folikulů ve vaječníku pod 10-15 ks.

Poslední pododstavec je obzvláště důležitý, protože s malým počtem folikulů během stimulace vajíčka nebude reakce významná, což povede k negativním výsledkům početí, včetně umělého oplodnění.

Klinický význam analýzy AMG

Počet buněk připravených k oplodnění závisí na hladině hormonu v krvi. Pomocí výzkumu AMG vyhodnotit:

 1. Zachování folikulární rezervy. Je-li index hormonů antiimulerů snížen, je možné posoudit předčasné vyčerpání vaječníků, které je možné při masivní skleróze vaječníků, jakož i v důsledku chirurgického zákroku na přílohách..
 2. Ovariální funkce.
 3. Potenciální plodnost, zejména u mladých žen.
 4. Slibné výsledky s IVF. Pokud je hladina AMG pod normálním protokolem pod normálním protokolem, bude pravděpodobně slabá folikulární reakce.
 5. Nebezpečí rozvoje hyperstimulovaného syndromu vaječníků. To se stává zvláště často, pokud se během IVF zvýší norma ACG.

Hodnotí se také nástup a možné příčiny časné menopauzy..

Vlastnosti IVF s odchylkami FSH

Pokud při dešifrování testů AMG bylo zjištěno, že hladina antimullerového hormonu je podceňována, šance na těhotenství jsou velmi malé kvůli obtížnosti při výběru potřebného počtu buněk, které jsou plné pro oplodnění..

Dárcovství buněk

Embryo získané z trubice se vysadí do dělohy. Při nedostatečné úrovni rezervy vaječníků se spermie a vejce neslučují, což neumožňuje získat připravené embryo. V takových případech se často navrhuje využít darování sexuálních buněk u mladých žen.

Důležité! Pokud se vám podařilo získat oplodněné embryo s nízkou hladinou AMH, pravděpodobnost otěhotnění zůstává nízká.

Hormonální terapie

Ženy starší čtyřiceti let často trpí nedobrovolnými potraty a také chromozomálními abnormalitami plodu, takže před IVF by měla být provedena hormonální terapie, aby se zvýšil počet buněk schopných oplodnění. Dávky léků jsou zdvojnásobeny, ale taková terapie neovlivňuje zdraví ženy pod neustálým lékařským dohledem.

Co je součástí IVF?

Pokud byla léčba úspěšná, pokračujte s IVF:

 • Z vaječníků se provede defekt.
 • Hnojení spermiemi.
 • Hotové embryo je transplantováno do dělohy.

Důležitou součástí úspěšné implementace IVF je sledování procesu těhotenství a vývoje embrya.

Protokoly IVF s nízkým AMG

Existují následující způsoby, jak implementovat program IVF, pokud je rychlost AMG snížena:

 1. Klasický IVF se stimulací. Použijte, pokud je anti-mullerový hormon snížen v obou vaječnicích..
 2. Modifikovaný cyklus. Získání 2-4 folikulů aplikací nízkých dávek léků. Slouží ke snížení zátěže na těle pacienta. Náklady protokolu jsou také sníženy. Rychlé zotavení ženy po stimulaci umožňuje zvýšit množství umělých inseminačních programů.
 3. Japonský protokol. Používá se zmrazení embryí, následuje uvolnění nejsilnějších a jeho přenos do děložní dutiny s minimální hormonální stimulací.
 4. Šanghajský protokol. Během menstruačního cyklu jsou prováděny 2 stimulace a 2 vpichy. Touto metodou je možné zvýšit počet životaschopných buněk za kratší dobu.

V závislosti na tom, jak se objevuje klinický obraz, se často používají metody umělého oplodnění střídavě. Při volbě jakékoli metody umělého oplodnění by jí mělo předcházet preimplantační genetické vyšetření..

IVF dárcovskými vejci se sníženou AMH

Existují 2 způsoby umělého oplodnění dárcovskými buňkami:

 1. Oplodnění in vitro vitrifikovanými dárcovskými buňkami. Nejlevnější metoda. Dárcovská vejce se rozmrazí, oplodní se spermatem manžela, kultivují se embrya, která musí být přenesena do dělohy..
 2. Umělé oplodnění čerstvými dárcovskými buňkami. Tento typ IVF je složitý a nákladný. S ohledem na přání páru je dárce vybrán individuálně, který musí podstoupit stimulaci. Vejce získaná od dárce během vpichu se oplodní manželským spermatem. Kultivovaná embrya se umístí do dělohy pacienta.

V různých klinických situacích se často doporučuje střídat metody umělého oplodnění k dosažení účinných výsledků.

Důležité! U žen se sníženou hladinou AMH se při změně taktiky používání dárcovských vajíček zvyšuje účinnost postupu o řádovou velikost.

Prognózy vyčerpání ovariálních tkání

V reprodukční medicíně je velmi důležité předpovědět vyčerpání ovariálních tkání. Za tímto účelem by měla:

 • uspořádat pečlivou sbírku anamnézy patologie;
 • sbírat historii dědičnosti;
 • provádět laboratorní diagnostiku s definicí AMH, FSH, LH;
 • provádět vysoce přesný ultrazvuk, aby se spočítal počet antrálních folikulů;
 • provést genetickou analýzu předčasného vyčerpání vaječníků.

Pokud má žena značná rizika, měla by okamžitě využít svůj reprodukční potenciál. Lékař by měl informovat pacienta, že s nízkou hladinou AMH je pro ni obtížnější stát se matkou každý den. To platí nejen pro spontánní těhotenství, ale také za pomoci IVF..

Závěr

Správné vyhodnocení výsledků výzkumu může provést pouze lékař, protože pro prognózu při provádění IVF musíte provést komplexní vyšetření. Normální hladina AMH není nejdůležitějším stavem ovlivňujícím volbu léčebné taktiky..

Norma AMH u žen: příčiny nárůstu a poklesu, léčba

Proč potřebujete znát hladinu hormonu

Úroveň AMG umožňuje:

 1. zjistit, kolik vajíček v ženském těle zbývá a zda je pro ni realistické, jak si dítě představit umělým způsobem;
 2. zjistit, kdy začne menopauza;
 3. zjistit, proč žena trpí neplodností.

Ukazatel odrážející hladinu AMH je považován za spolehlivý v diagnostice, protože není spojen s menstruačním cyklem. Metabolické faktory a životní styl - výživa, léky, stres, vůbec neovlivňují jeho hodnotu.

Hormon je tak pojmenován, protože jeho počáteční funkcí je bránit rozvoji Mullerova kanálu, který hraje roli jakéhokoli sexuálního „separátoru“. Kvůli vlivu na ženy se z embryonálního zárodku bude vyvíjet děloha, vagína a vejcovody, a u mužů je redukována na prostatickou dělohu a epididymis.

Hormon produkují folikulární buňky - kulaté tobolky, ve kterých jsou vajíčka uzavřena. To se děje, když jsou v raných fázích svého vývoje. AMG poskytuje počáteční růst. Když folikuly dosáhnou velikosti 8 mm, výroba AMH přestane. Hormon stimulující folikuly jim pomáhá dále růst - FSH.

Počet vajec, která mohou potenciálně dosáhnout zralosti a být oplodněna, je tzv. Ovariální rezerva a je stanovena velmi brzy - dokonce i v lůně. Po narození se už nestávají. S každou ovulací se toto množství pouze snižuje.

AMG norma u žen tedy ukazuje, kolik vajec má, což může potenciálně dosáhnout zralosti a být oplodněno.

Indikace pro analýzu

Analýza hormonu proti mulleru je předepsána pro:

 • stanovení šance na těhotenství bez pomoci oplodnění in vitro (IVF);
 • zjišťování, zda má smysl pokusit se otěhotnět in vitro stimulací vaječníků, nebo je lepší adoptovat dítě nebo najít náhradní matku;
 • předpovídání načasování nástupu menopauzy. Výsledky analýzy pomáhají znát čas jejího vzniku 4 až 5 let před začátkem;
 • detekce rakoviny nebo polycystických vaječníků;
 • zjišťování, zda dochází k rychlému poklesu počtu vajec, aby mohla být předem zmrazena a následně použita k početí.

Ve zdravém ženském těle se rychlost dospívání vajíček dramaticky zvyšuje, když dívka dosáhne puberty. Jednou za měsíc se jedna z jejích folikulů změní v bublinu graafu. Obsahuje již vyzrálé vajíčko.

Hormon dosahuje vrcholných hodnot v krvi, když je dívka ve věku 25-30 let. Poté se jeho plazmatická koncentrace snižuje a po menopauze klesá téměř na nulu. Totéž se děje s počtem vajíček vhodných k oplodnění..

Norma AMG u žen podle věku

Níže jsou uvedeny normální hodnoty AMG v nanogramech na mililitr (ng / ml) v závislosti na věku:

 • období před pubertou - 1-3,3;
 • časný reprodukční věk (12–20 let) - 1,9–2;
 • maximální reprodukce (20-30 let) - 2,2-7;
 • reprodukční pokles (30–45 let) - 2,6–6,8;
 • premenopause (45–55 let) - 1,1–2,6;
 • nástup menopauzy a postmenopauzy (obvykle starší 55 let) - 0–1.1.

Výše uvedený věk není vyšší než průměr. V některých případech si tělo zachovává reprodukční schopnosti déle. Proto se norma AMG u žen poněkud odchyluje od uvedených hodnot.

Hladina anti-Muller hormonu začíná postupně klesat za 30–45 let. Po zasazení poslední menopauzy a úplném zastavení menstruační periody se látka obvykle přestává vyrábět. V důsledku toho jeho koncentrace v krevním séru klesá na nulu.

Pokud je hladina AMH 0,3-1,05 ng / ml, je velmi obtížné otěhotnět, a to i umělou inseminací. Pokud je hormon v krvi méně než 0,3 nanogramů na mililitr, těhotenství je téměř nemožné i při IVF.

AMH zvýšené: příčiny

Míra AMH u žen v krevní plazmě může být zvýšena za těchto podmínek:

 • polycystický vaječník - hladina hormonu anti-Muller je několikrát vyšší, než je obvyklé. Toto onemocnění vede k tomu, že během ovulace z folikulů vycházejí nezralá vejce, která nejsou vhodná pro početí. Polycystická choroba dramaticky zvyšuje riziko ovariální hyperstimulace, což je závažná komplikace, která vyplývá z nucení růstu folikulů. Způsobuje vážné problémy se srdcem, dýcháním, ledvinami, nervovým a endokrinním systémem;
 • příušnic nebo anamnéza tuberkulózy;
 • primární selhání vaječníků - vejce dozrávají příliš rychle (3 nebo více v jednom cyklu), kvůli čemuž dochází k jejich rychlému vyčerpání;
 • nádor vaječníku granulosa. Folikulové buňky granulózy produkují antimullerový hormon. Prudké zvýšení jejich počtu zvyšuje koncentraci AMH v krevní plazmě;
 • vrozené genetické abnormality vaječníků;
 • opožděný pohlavní vývoj;
 • těžká fyzická námaha, příliš vyčerpávající sport pro tělo.

Také hormon proti mulčování je podporován některými lékařskými postupy a léky:

 • pokusy stimulovat ovariální funkci a ovulaci hormonálními látkami;
 • s radioterapií zhoubných nádorů;
 • po operaci vaječníků.

Zvýšený obsah AMH zabraňuje zrání folikulů a udržuje je v nezralé fázi vývoje.

V některých případech může indikátor, který spadá pod věkovou normu, ještě naznačovat polycystický.

Důvody pro snížení úrovně AMG

Před menopauzou může být snížená hladina AMH způsobena následujícími důvody:

 • autoimunitní patologie - střevní onemocnění, systémový lupus erythematodes a jiná onemocnění;
 • žena dříve než obvykle začala dospívání a folikulární zrání, proto se vejce rychle spotřebovávají;
 • gonadální dysgeneze - nedostatečný vývoj gonád;
 • mít potraty nebo neúspěšné potraty;
 • mechanické poškození vaječníků způsobené traumatem nebo neúspěšnou operací;
 • mimoděložní těhotenství, endometrióza a torze vaječníků;
 • v některých případech vede léčba rakoviny k chemoterapeutickým léčivům;
 • nesprávný odběr krve nebo transport s nepravidelnostmi.

Nízký obsah hormonů může být také způsoben nesprávným životním stylem, metabolickými problémy:

 • výrazná obezita - ve stravě je příliš mnoho potravin s nasycenými tuky, trans-tuky a jednoduchými uhlohydráty;
 • dlouhodobé užívání hormonálních léků a antikoncepčních prostředků, zneužívání alkoholu;
 • nedostatek vitamínu D.

Některé antidepresiva mohou být příčinou redukce AMG..

Rovněž hladina hormonu klesá v důsledku genetických mutací ve struktuře vaječníků. Pokud byly žlázy odstraněny, AMH přestává být produkována vůbec..

Kdy a jak se vyzkoušet

Anti-Muller hormon je důležitým indikátorem ženského reprodukčního systému. Musí být provedena analýza tak, aby:

 • určit, jak nejlépe stimulovat růst folikulů, která léčiva jsou vhodnější použít před početí in vitro;
 • ujistěte se, že pocit nemoci není způsoben výskytem novotvarů ve vaječnících;
 • určit, jak zacházet s neplodností způsobenou endokrinními problémy - syndromem vyčerpaných nebo polycystických vaječníků;
 • přijít na to, proč pokusy o umělé oplodnění neustále selhávají.

Nemá smysl se připravovat zejména na analýzu, protože téměř nic neovlivňuje AMH - ani fáze menstruačního cyklu, ani psychologický stav ženy, ani stres, ani fyzická aktivita. Užívání orálních antikoncepčních prostředků, sexu, kouření a dokonce i pití alkoholu také nemá žádný vliv na výsledky analýzy anti-mullerového hormonu..

Pro provedení studie ze žíly se odebere 3-5 ml krve. Analýzu antimullerového hormonu můžete provádět každý den. Výsledek se obvykle stane známým po 2-3 dnech.

Někdy je kromě stanovení hormonálních testů pro stanovení ovální rezervy předepsána také analýza hladiny FSH, jakož i inhibitoru B, který inhibuje jeho produkci. Nedávný výzkum však naznačuje, že výsledky těchto analýz nejsou příliš spolehlivé. Koncentrace FSH a inhibinu B je nestabilní v závislosti na fázi menstruačního cyklu, emočním a fyzickém stavu ženy.

Léčba

Za účelem normalizace úrovně AMH je nutné léčit příčinu, která vedla k abnormálně nízkým nebo příliš vysokým hodnotám. Pokud problém nebyl způsoben konkrétním onemocněním, stačí upravit stravu a životní styl. Zejména:

 • pokud má tělo nízký obsah vitamínu D - musíte častěji navštěvovat slunce a jíst potraviny, které jsou v nich bohaté - rybí tuk, tuňák, losos, sardinky;
 • pokud jsou problémy způsobeny obezitou, měli byste jíst více přirozených potravin bohatých na vlákninu (zelenina, ovoce), nenasycené tuky, bílkoviny a komplexní uhlohydráty. Existuje méně potravin, které mají mnoho jednoduchých cukrů, nasycených a transgenních tuků: uzené klobásy, vepřové maso, sádlo, cukr, muffiny a moučné výrobky.

Co by mělo být během léčby přidáno do stravy:

 • čerstvá zelenina a ovoce;
 • med, ovesné vločky, data;
 • zelený čaj, ivan čaj, máta;
 • luštěniny, cibule, česnek;
 • vejce, dušené a vařené libové maso.
 • ryby a mořské plody;
 • mastné maso, zejména smažené a uzené;
 • kečup, majonéza, kořeněné koření a omáčky, zakysaná smetana;
 • nezdravé jídlo - chipsy, sušenky, soda, energie;
 • alkohol.

Je také velmi důležité snažit se vyhnout stresu, příliš vyčerpávajícím stravám a nadměrné fyzické námaze. Zdravý zdravý spánek je velmi důležitý. Pokud budete dodržovat všechna výše uvedená doporučení, norma AMH u žen nepřekročí přijatelné limity.

AMG a IVF

In vitro fertilizace, žena je obvykle předepsána hormonální terapie pro stimulaci růstu folikulů. S pomocí této pomoci v jednom menstruačním cyklu produkují vaječníky velké množství vajec. Dobře zavedený hormon dehydroepiandrosteron - DHEA. Předepisuje se na velmi nízké hladiny AMH 3–4 měsíce před IVF, obvykle paralelně s vitamínem D.

V závislosti na zvoleném protokolu trvá léčba od jednoho a půl do tří týdnů. Terapie však někdy trvá mnohem déle. Krev se neustále odebírá pro analýzu a provádí se také transvaginální ultrazvuk. To vám umožní určit růst a zrání folikulů. Během léčby je tedy pravidelně kontrolována míra AMH u žen..

Musíte pochopit, že hormonální terapie není zdaleka vždy bezpečná. Kromě výše uvedené ovariální hyperstimulace může také vést k:

 • vícenásobné těhotenství - tři nebo dokonce čtyři plody;
 • heterotopické těhotenství (současné děložní a mimoděložní početí);
 • různé genetické mutace v těle nenarozeného dítěte.

Proto je tak důležité, aby norma AMH u žen nepřekročila přijatelné limity.

Závěr

AMH ovlivňuje schopnost ženy početí a vývoj embrya v jejím těle. Jeho úroveň závisí především na věku. Pokud se odchýlí od normy, je nerozumné samoléčit bez konzultace s lékařem, provádět testy a užívat léky. Zdraví žen může obnovit pouze kvalifikovaná pomoc gynekologa a endokrinologa.